E-wydanie

„Tworzywo – gazeta studencka” w latach 2012 – 2013 ukazywało się w wydaniu papierowym w nakładzie tysiąca egzemplarzy. Czasopismo dystrybuowano na terenie olsztyńskiego kampusu – m.in. w akademikach, klubach studenckich i bibliotece uniwersyteckiej.

Obecnie, „Tworzywo” ukazuje się jedynie w formie bloga, lecz ciągle walczymy o pozyskanie funduszy na wznowienie wydania papierowego.

Wszystkie stare numery dostępne są w formie e-wydania. Zapraszamy do lektury archiwalnych wydań:

Lato 2012

Jesień 2012

Wiosna 2012

Wiosna 2013

Wydanie specjalne 2013 – Dni Humana

Wydanie specjalne, internetowe 2013